ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ของโรงเรียนในสังกัด ในพื้นที่อำเภอป่าบอน เพื่อแจ้งนโยบาย ข้อราชการ แนวทางการบริหารและจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลป่าบอน