ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวมพลังพร้อมใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17:00 น ทั่วไป 4 พ.ค. 66
2 การรับสมัครเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ทั่วไป 1 ก.พ. 66
3 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 9 พ.ค. 65
4 ประกาศเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 ทั่วไป 9 พ.ค. 65
5 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 3 ก.พ. 65
6 ประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าบอน เรื่อง เปิดเรียนรูปแบบ On ? Site (เรียนที่โรงเรียนตามปกติ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 14 ม.ค. 65
7 การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ฉบับที่ 6 ทั่วไป 5 ม.ค. 65
8 การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 5 ทั่วไป 20 ธ.ค. 64
9 ประกาศ(ฉบับที่ 4)โรงเรียนอนุบาลป่าบอน เรื่อง ขยายเวลาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั่วไป 9 ธ.ค. 64
10 ประกาศฉบับที่ 3 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ขยายเวลาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ On Demand และOn Hand ตั้ง ทั่วไป 27 พ.ย 64
11 กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ทั่วไป 28 ต.ค. 64
12 ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ทั่วไป 11 ส.ค. 64
13 ประกาศฉบับที่ 4 เรื่องขยายเวลาและปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทั่วไป 2 ส.ค. 64
14 ขยายเวลาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 19-31 กรกฏาคม 2564 ทั่วไป 16 ก.ค. 64
15 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ทั่วไป 15 ก.ค. 64
16 ประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าบอน ขยายเวลาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วไป 12 ก.ค. 64
17 ประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าบอน เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทั่วไป 25 มิ.ย. 64
18 . ทั่วไป 2 มิ.ย. 64
19 แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จาก เดิม 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทั่วไป 25 พ.ค. 64
20 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 2564 ทั่วไป 19 พ.ค. 64
21 แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จาก เดิม 1 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทั่วไป 2 พ.ค. 64
22 ขอเลื่อนการรับรายงานตัวและการมอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ทั่วไป 25 เม.ย. 64
23 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียดตามประกาศ ทั่วไป 11 มี.ค. 64
24 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายอัษฎาวุธ สุวิชญางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าบอน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนฯ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอน ให้การต้อนรับนายธนภัทร สิริวาส รองผู้อำนวยการสำนักง ทั่วไป 11 มี.ค. 64
25 รับ การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทั่วไป 11 มี.ค. 64
26 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลในการทดสอบทางวิชาการในงานตะโหมดวิชาการ 2563 (TM Academic test) ทั่วไป 3 มี.ค. 64
27 กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดป่าบอนบน ทั่วไป 3 มี.ค. 64
28 จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ทั่วไป 4 ม.ค. 64
29 จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ทั่วไป 4 ม.ค. 64
30 มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่โรคระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วไป 4 ม.ค. 64
31 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอป่าบอน ทั่วไป 28 ธ.ค. 63
32 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 20 ต.ค. 63
33 ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทั่วไป 13 ต.ค. 63
34 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทั่วไป 28 ก.ค. 63
35 จำหน่ายชุดนักเรียนชั้นอนุบาล วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น. ทั่วไป 1 พ.ค. 63
36 ขั้นตอนในการตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน ระบบออนไลน์ ทั่วไป 30 เม.ย. 63
37 แจ้งการรายงานตัว (มอบตัว) นักเรียนชั้น ป.1 กำหนดรายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ใต้อาคารเรียน ป.2 เวลา 09.00 -15.00 น ทั่วไป 27 เม.ย. 63
38 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองนักเรียน ตามที่โรงเรียนอนุบาลป่าบอนประกาศให้มีการมอบตัวนักเรียนชั้นป.1ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 นั้น ขอประกาศยกเลิกไปก่อน ทั่วไป 19 มี.ค. 63
39 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองนักเรียน ทั่วไป 19 มี.ค. 63
40 การเรียนรู้แบบโครงการ ( Project Approach) ทั่วไป 29 ม.ค. 63
41 ประกาศรับสมัครนักเรียน อ.2 และ ป.1 ปีการศึกษา2563 ทั่วไป 13 ม.ค. 63
42 โรงเรียนอนุบาลป่าบอนขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิราวรรณ ศรีนวน และคุณครูปัทมา แสนสำราญ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 เหรียญทองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 12 ม.ค. 63
43 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 11 ม.ค. 63
44 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 โครงการพิเศษ ทั่วไป 4 ม.ค. 63
45 ยินดีต้อนรับการเปิดภาเรียน 2/2562 ทั่วไป 1 พ.ย 62
46 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ในระหว่างปิดภาคเรียน 1/ 2562 ทั่วไป 1 พ.ย 62
47 ขอแสดงความยินดี ทั่วไป 10 ก.ย. 62
48 โรงเรียนอนุบาลป่าบอนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ปี 2561 ทั่วไป 4 ก.ย. 62
49 กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 31 ก.ค. 62
50 เชิญชวนชาวอนุบาลป่าบอนพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ทั่วไป 24 มิ.ย. 62
51 โรงเรียนอนุบาลป่าบอนยินดีต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนาและตรวจเยี่ยมประเมิน โรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ทั่วไป 7 มิ.ย. 62
52 การจัดบรรยากาศให้กับห้องเรียน ทั่วไป 21 พ.ค. 62
53 ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ทั่วไป 28 เม.ย. 62
54 โรงเรียนอนุบาลป่าบอนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนชั้นนำ ทั่วไป 9 เม.ย. 62
55 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ทั่วไป 2 เม.ย. 62
56 กิจกรรมคืนดวงใจสู่พ่อแม่ ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 31 มี.ค. 62
57 ยินดีต้อนรับโรงเรียนอนุบาลสงขลาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ทั่วไป 20 มี.ค. 62
58 ออกปากลงแขกเกี่ยวข้าว นาหว่านน้ำตม ทั่วไป 12 ก.พ. 62
59 โรงเรียนต้นแบบรางวัล IQA award ทั่วไป 7 ก.พ. 62
60 กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 7 ก.พ. 62
61 การเปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์กับผู้นำองค์กรคนใหม่ ทั่วไป 7 ก.พ. 62
62 โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ทั่วไป 7 ก.พ. 62
63 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน จัดพิธีทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป 11 ธ.ค. 61
64 โครงการเยี่ยมบ้าน ทั่วไป 26 พ.ย 61
65 วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ทั่วไป 12 ก.ย. 61
66 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่นโรงเรียนอนุบาลป่าบอน ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 26 ก.ค. 61
67 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ทั่วไป 26 ก.ค. 61
68 กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา -กรีฑา เครือข่ายบูรพาป่าบอน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยทราย และ สนามประดู่หม้อ ในวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2561 ทั่วไป 24 ก.ค. 61
69 การจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 24 ก.ค. 61
70 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการพิเศษและโรงเรียนชั้นนำ ทั่วไป 30 เม.ย. 61
71 การส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ทั่วไป 23 ก.พ. 61
72 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต 2 คว้า 1ทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรม น.ร.ระดับชาติ ทั่วไป 16 ก.พ. 61
73 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปราณี ดำเม็ง ทั่วไป 29 ม.ค. 61
74 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนภัทร หนูคง และ เด็กชายวชิรวิทย์ นาคสังข์ทอง ทั่วไป 25 ม.ค. 61
75 ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 24 ม.ค. 61
76 100 ปี ธงไตรรงค์ ประวัติศาสตร์ธงชาติไทย ความภาคภูมิใจของคนไทย ทั่วไป 28 ก.ย. 60
77 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าการแข่งขันเทควันโด THe3 HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPLONSHIP ทั่วไป 21 ส.ค. 60
78 การจัดกิจกรรมวันอาเซียนประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ทั่วไป 16 ส.ค. 60
79 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทั่วไป 16 ส.ค. 60
80 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์อาเซียน 8 สิงหาคม 2560 ทั่วไป 1 ส.ค. 60
81 ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกับโครงการนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ทั่วไป 23 มิ.ย. 60
82 งานเปิดบ้านนวัตกรรม ทั่วไป 7 มี.ค. 60
83 สอนเด็กอนุบาลป่าบอน ทำนาข้าวพันธุ์สังข์หยด ทั่วไป 2 ก.พ. 60
84 ร่วมขบวนแห่งานกาชาดประจำปี 2562 จังหวัดพัทลุง ทั่วไป 30 พ.ย -1958