ตัวแทนการแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับประเทศ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าบอน กำลังแข่งขันการประกวด การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Showระดับประเทศ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ   จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี