การแข่งขันเทควันโด THe3 HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPLONSHIP

การแข่งขันเทควันโด  THe3   HEROES  TAEKWONDO  INTERNATIONAL  CHAMPLONSHIP วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   กรุงเทพมหานคร  โดยโรงเรียนอนุบาลป่าบอน  ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม  คือ 
               1. เด็กหญิงนะโม  นำแก้ว  นักเรียนชั้นอนุบาล 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  แลระถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม  รุ่นอายุ 5-6 ปี
               2. เด็กหญิงเนติภา   รักนิ่ม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ได้รับรางววัลชนะเลิศ 
               3. เด็กชายพัชรพล  คงช่วย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ได้รับรางวัลรองชระเลิศอันดับ 1