โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต 2 คว้า 1 เหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต 2 คว้า 1 เหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
โดยเด็กชายธนภัทร  หนูคงและเด็กชายวชิรวิทย์  นาคสังข์ทอง การแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6