ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
44 หมู่ 10 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โทรศัพท์ 074-625434 โทรสาร 074-625435

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน

...