ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวมพลังพร้อมใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17:00 น