ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์อาเซียน 8 สิงหาคม 2560 
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์อาเซียน 8  สิงหาคม 2560
ณ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน  กิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8  สิงหาคม 2560    เริ่มต้น เวลา 08.30 น  เป็นต้นไป  ในงานมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนและผู้สนใจได้เรียนรู้เกียวกับประเทศสมาชิก 10  ประเทศ  และมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีมากมายให้ได้รับชมและรับฟังจาก
โรงเรียนเครือข่ายจากศูนย์อาเซียน 

สอบถามเพิ่มเติม : 074-625435