ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปราณี ดำเม็ง

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปราณี  ดำเม็ง ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)  จากการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจัก ในระดับภาคใต้