โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต 2 คว้า 1ทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรม น.ร.ระดับชาติ

การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา2560 ระหว่างวันที่ 11- 13  กุมภาพันธ์  เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ  วิาชีพ ดนตรี  นาฎศิลป์  ศิลปะ  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ภายใต้แนวคิด  " นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน " ซึ่งในส่วนของโรงเรียนอนุบาลป่าบอน มีนักเรียนเข้าชิงชัยแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการ  ได้รับรางวัล ระดับทอง   การแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เด็กชายธนภัท  หนูคง  เด็กชายวชิรวิทย์  นาคสังข์ทอง  และคุณครูผู้ฝึกซ้อม นางสุวิชา ไพชำนาญ    นายสมยศ ฤทธิศักดิ์