ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่นโรงเรียนอนุบาลป่าบอน ปีการศึกษา 2561

พ.ต.อ.ทรงเกียรติ ทองสง  ผกก.สภ.ป่าบอน ให้เกียรติมอบเนคไทนักเรียนดีเด่น 8 ด้าน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  นักเรียนดีเด่นทั้ง 8 ด้านประกอบด้วย นักเรียนผู้นำ  นักเรียนยอดกตัญญู  นักเรียนเรียนดี  นักเรียนนักเทคโนโลยี  นักเรียนวิถีไทย  นักเรียนนักอนุรักษ์  นักเรียนคุณธรรมดีเด่น  และนักเรียนจิตอาสา