การเปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์กับผู้นำองค์กรคนใหม่

 ขอเชิญท่านพบกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์กับผู้นำองค์กรคนใหม่  การันตีตัวบุคคลด้วยโล่รางวัล ระฆังทองปี2561. ท่านอัษฎาวุธ สุวิชยางกูร. ได้รับโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผอ. รร.อนุบาลป่าบอน เมื่อตุลาคม2561
    สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยการบริหารจัดการทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทอล  ยกตัวอย่างทางด้านโครงสร้าง มีการปรับปรุงรั้ว ป้ายชื่อโรงเรียน เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกก่อนประถมด้วยการสร้างสระว่ายน้ำ จัดสถานที่เอื้อต่อการเรียนการสอน  จัดหาพาหนะไว้พร้อมบริการ  สำหรับผลผลิตทางด้านทักษะส่งเด็กเข้าแข่งขันงานศิลปะฯระดับชาติ ปี 2561 จำนวน11กิจกรร