ยินดีต้อนรับโรงเรียนอนุบาลสงขลาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน

โรงเรียนอนุบาลป่าบอนยินดีต้อนรับ นายศิลปชัย ผลกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ ในอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 15 มีนาคม 2562