กิจกรรมคืนดวงใจสู่พ่อแม่ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2562 - นายอัษฎาวุธ สุวิชญางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าบอน จัดกิจกรรมคืนดวงใจสู่พ่อแม่ ตามโครงการร้อยดวงใจสู่สายใยอนุบาลป่าบอน โดยนายสุพัฒน์ แก้วจันทร์ นายกเทศบาลตำบาลป่าบอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ให้เกียรติเป็นประธานมอบ ปพ.1 ให้แก่นักเรียน ชั้น ป.6 ที่จบการศึกษาทุกคน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลคะแนน O-NET ระดับดีมาก  

     

               

          
ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่