แจ้งการรายงานตัว (มอบตัว) นักเรียนชั้น ป.1 กำหนดรายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ใต้อาคารเรียน ป.2 เวลา 09.00 -15.00 น