ขั้นตอนในการตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน ระบบออนไลน์

1.เข้าเว็บhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1093340203
2. กรองข้อมูล เลขบัตร ปชช. 13 หลัง ตรงลูกศรสีแดง
3.กด ค้นหา