จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย