วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายอัษฎาวุธ สุวิชญางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าบอน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนฯ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอน ให้การต้อนรับนายธนภัทร สิริวาส รองผู้อำนวยการสำนักง