กิจกรรมสวนสัตว์ติดปีก ความรู้สู่ห้องเรียน จากสวนสัตว์สงขลา ณ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน วันที่ 22 มิถุนายน? 2565