กิจกรรมการประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ณ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน วันที่ 23 มิถุนายน? 2565