ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางเบญญา สุขบัว
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ