ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางทัศณีย์ แสงเกื้อหนุน
ตำแหน่งครูชำนาญการ