ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางวันเพ็ญ ภักดี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ