ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางวารุณีย์ คงทน
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ