ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางนาตยา ฤทธิ์ชู
ตำแหน่งครูชำนาญการ