ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายประเสริฐ คงช่วย
ตำแหน่งครูชำนาญการ