ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางบำเพ็ญ ดำรงคดีราษฎร์
ตำแหน่งครูชำนาญการ