ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสุวิชา ไพชำนาญ
ตำแหน่งครู