ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลMr.Dayne Christian A. Aquino
ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร