ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาววรรณนรี ชูมณี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง