ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายชวัช ปานทุม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย