ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวปรียานุช พลอยดำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย