ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางธิดา เปลี่ยวดี
ตำแหน่งครู ผู้ช่วย