ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวหามี้ดะ สงเดช
ตำแหน่งครู ผู้ช่วย