ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางนุชาภา ขนอม
ตำแหน่งครู ผู้ช่วย