ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวนุจรี บัวเนี้ยว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง